O JemWięcej.pl

Strona została stworzona z myślą o dzieleniu się wiedzą i propagowaniu zdrowego stylu życia. Stronie tej przyświeca definicja zdrowia podana przez Światową Organizację Zdrowia i skupiać się będzie na tematach żywienia, aktywności fizycznej oraz zdrowia psychicznego.

“zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”

Pokaż serducho i podaj dalej